EFT- Emotional Freedom Techniques är världens mest snabbväxande självhjälpsteknik som hjälper dig att uppnå känslomässig balans och bättre fysisk och psykisk hälsa. Tekniken är en blandning av kinesisk akupressur och västerländsk psykoterapi,en enkel metod som du kan göra var och när som helst,resultatet känns omgående.
Vetenskapliga studier visar att EFT är en effektiv teknik för bl.a. för oro, rädslor, fobier, självkänsla, smärta, stress och viktnedgång. Känslor som tex oro, rädslor mm skapar en obalans och störning i kroppens energisystem, det kan vara trauman från vår barndom eller andra upplevelser som påverkat oss negativt och skapar denna störning i vårt energisystem.
 
 
Svåra trauman är inte det enda som påverka oss utan det kan räcka med att man känt sig otrygg som barn eller blivit rädd i någon situation i livet, det har vi alla gjort och det påverkar oss. Vi upplever det som oro, stress och sorg. Vi får ett negativt tankemönster, begränsande övertygelser och känner rädsla och ångest.
 
Alla situationer i våra liv som utlöst en stressreaktion i vår hjärna, Amygdalan, finns kvar i vårt energisystem och minns dessa händelser. De har kapslats in i rent fysiskt i vår kropp. Detta bidrar till problem senare i livet och inverkar negativt på vår hälsa, våra relationer och vår livskvalitet. Sömn, depression, magproblem muskelspänningar, värk och beroenden av olika slag är exempel på hur det kan yttra sig.
 
 
Hur Kan EFT hjälpa dig?
 
I EFT fokuserar du på den jobbiga händelsen el känslan och då återskapas samma stressreaktion igen. Då aktiveras stressystemet i hjärnan på samma sätt som det gjorde då vid den ursprungliga händelsen. När du då knackar på specifika akupressurpunkter samtidigt som du en liten stund fokuserar på det jobbiga så skickas det lugnande signaler till amygdalan i hjärnan och stressreaktionen avtar. Knackningen sänker stresshrmonet kortisol i blodet så när det sjunker och samtidigt som du fokuserar på obehaget få hjärnan dubbla budskap och det sker en omprogrammering. Knackningen bryter reaktionsmönstret mellan det jobbiga du upplevt innan.
Efter en stunds knackande kan du uppleva ett lugn, minnet av händelsen finns kvar men den tidigare stressreaktionen uteblir. När den negativa laddningen och energin frigjorts så släpper det på tidigare spänningar och blockeringar som lagrats under lång tid. Därmed så kan symptom som tidigare upplevts minska eller helt upphöra.
Hur går det till?
 
Du fokuserar på en känsla,en händelse, en tanke eller en fysisk förnimmelse i kroppen, det som du upplever som jobbigt, obehagligt. Du sätter en siffra på din obehagskänsla på en skala från 1-10 där 10 är max och 1 nästan obefintlig. Därefter använder du dina fingrar för att knacka på de olika akupressurpunkterna på handen, i ansiktet, på huvudet och på överkroppen. Du sätter enkla ord på vad tänker eller känner i kroppen samtidigt som du knackar på punkterna genom ett knackschema.Om du känner att det är svårt att sätta ord på det du känner så går det lika bra att bara fokusera på hur och var det känns i kroppen och sinnet. Hela ditt energisystem och ditt undermedvetna vet vad du upplever som jobbigt.
 
Efter endast ett par omgångar med knackning på punkterna kan du uppleva att den jobbig känslan minskat. Du fortsätter tills du känner dig lugn och inte upplever ett obehag längre. Stanna upp efter varje knackningsrunda, och känn in hur det känns i kroppen, vad har förändrats? Justera siffran på skalan så att det blir tydligt att obehaget har minskat. Ofta upplevs en minskning av obehagskänslan redan efter ett par rundor med knackningen och det går på ett par minuter. Ibland kan det ta längre tid beroende på hur starkt och inkapslat obehaget är från början. Som allt annat så behövs det lite träning och framförallt att man använder knackningen i sin vardag.Tekniken är så kraftfull så att du kommer att vilja använda den livet ut.
De flesta kan hjälpa sig själva med denna teknik, men har man större och svårare besvär så kan man behöva hitta roten till problemet. Då kan man få hjälp av en EFT-Coach som guidar dig genom processen.
 
Om du vill ha hjälp av Marita på Center For You så kan du ringa för en kostnadsfri konsultation. Du kan boka tid för att enbart lära dig knacknings tekniken som ett självhjälpsverktyg. Har du djupare arbete som du behöver hjälp med eller ett specifikt problem så bokar du tid för individuell session.
 
EFT går utmärkt att jobba med online via webben, så boka gärna in en webbsession hos Marita. Du kan även boka på min mottagning i Ösmo.
 
Fyll gärna i formuläret här nedan för intresseanmälan eller eventuella frågor/funderingar.